Sirküler

Sirküler No: 2020/419


Dahilde işleme rejimi Döviz Kullanım Oranı

 

 

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında azami döviz kullanım oranının %80’i geçmemek üzere Ticaret Bakanlığı’nca belirlenmesi hüküm altına alınmış olup, bu hükme istinaden Bakanlıklarınca belirlenen azami döviz kullanım oranlarının yer aldığı tablo 02 Haziran 2020 tarihli 2020/200 sayılı sirkülerimizle duyurulmuştur.

Konuyla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 06 Kasım 2020 tarihli  yazıda, yeniden yapılan değerlendirme neticesinde bazı sektörlerin azami döviz kullanım oranlarının http://upload.eib.org.tr/UyeDuyuruSistemiEkler/2020/11/687151771202011614145/DahildeIslemeRejimiKapsamindaAzamiDovizKullanimOranlari_Ek_AzamiDovizKullanimOranlari2020pdf_00011272.pdf linkinde yer alan tabloda düzenlendiği şekilde belirlenmesi Bakanlık Makamının 05/11/2020 tarihli ve 58758781 Sayılı Onayları ile uygun görülmüş olup, Onay tarihinden sonra düzenlenecek dahilde işleme izin belgelerinde bu oranların dikkate alınacağı ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin duyurusu http://www.egebirlik.org.tr/duyurular.asp?Sektor=&HID=687151771202011614145 linkindedir.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.