Sirküler

Sirküler No: 2020/424


Geri Gelen Eşyada Ayniyat Tespiti

 

Gümrük Kanunu’nun 168 inci maddesi kapsamında geri gelen eşyada gümrük idaresince tahlil yapıldığı ve eşyanın ihracat beyannamesinde beyan edilmeden farklı bir GTİP’te olduğunun tespit edilmesi halinde Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesi uyarınca işlem yapılması konusuyla ilgili olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan 11.11.2020 tarihli 58924795 sayılı yazıda; Gümrük Kanunu’nun 168 ve 169 uncu maddeleri ile Gümrük Yönetmeliği’nin 448 inci maddesindeki mevzuat hükümleri uyarınca geri gelen eşyanın gümrük idareleri tarafından ayniyat tespitinin yapılmasının zorunlu olduğu, bu çerçevede gerekli görülmesi halinde tahlile tabi tutulması ve tahlil sonucuna göre işlem yapılmasının mevzuat gereği olduğundan gümrük idarelerince yapılan işlemlerin mevzuata uygun olduğu bildirilmiştir.

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 11.11.2020 tarihli 58924795 sayılı yazısı eklidir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.