Sirküler

Sirküler No: 2020/429


Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3192) ve Tebliğ (2020/6)

 

3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda “Diğerleri” tanımı altında yer alan "polietilen tereftalat cips"  ithalinde 3 yıl süreyle aşağıda belirtilen dönemler itibariyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilmesine karar verilmiştir. Korunma önleminin uygulanacağı her bir dönem, 13.12.2020 tarihinden itibaren başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri ifade etmektedir. 

1.dönem : 0,060 ABD Doları/kg 

2.dönem : 0,058 ABD Doları/kg

3.dönem : 0,056 ABD Doları/kg

Ayrıca, Karar eki listede bulunan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın ek mali yükümlülükten muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. 

Tarife kontenjanı miktarı her bir dönemde toplam 10.926 ton olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 3.642 tonu geçemeyecektir.

Ek mali yükümlülük uygulaması 13 Aralık 2020 tarihinde başlayacak.

Konuya ilişkin Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3192) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201113-1.pdf

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/6) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201113-3.htm linkindedir.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.