Sirküler

Sirküler No: 2020/431


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/23)

 

Çin Halk Cumhuriyeti ve İsrail Devleti menşeli 70.07 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/23) bugünkü resmi gazetede yayımlanmıştır.

Soruşturma başvurusu yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılan yerli üretici Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Olimpia Oto Camları San. ve Tic. A.Ş. ve Dora Otomotiv Cam San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılmıştır.

İlgili tarafların soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunmaları gerekiyor.

Halen,  İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/49) kapsamında, 70.07 GTP’i altında yer alan “temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları (lamine edilmiş kurşuna dayanıklı olanlar hariç; 85.28 GTP’i altında yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar hariç; 84.71, 85.17, 85.28 GTP’leri altında yer alan eşyalarda kullanılan türde ekran koruma camları hariç)” ithalatının Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarına yönelik CIF bedelin % 59,6’sı ile %66,1’i arasında değişen oranlarda, İsrail menşeli olanlarına yönelik ise %32,05’i ile %39,5’i arasında değişen oranlarda; 7007.21.20.00.21, 7007.21.20.00.31, 7007.21.80.00.21 ve 7007.21.80.00.31 GTİP’leri altında yer alan “ kurşuna dayanıklı olanlar” ile 7007.29.00.00.21 GTİP’i altında yer alan “kurşuna dayanıklı düz emniyet camları” ve 7007.29.00.00.12 GTİP’i altında yer alan “kurşuna dayanıklı bombeli emniyet camları” ithalatının ÇHC ve İsrail menşeli olanlarına yönelik CIF bedelin %10’u oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Yürülükteki önlem  soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Konuya ilişkin Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201114-7.htm linkinden ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.