Sirküler

Sirküler No: 2020/436


Dünya Gümrük Örgütü 2022 Tarife Korelasyonları

 

Dünya Gümrük Örgütü Sekreterliği tarafından Harmonize Sistem Komitesinden alınan talimatlara uygun olarak hazırlanan Armonize Sistemin 2017 ve 2022 baskılarına ilişkin Tabloları içeren linkler aşağıda verilmiştir. (Korelasyon Tabloları başka değişikliklere veya değişikliklere tabi olabilir. En yeni sürüm her zaman (Dünya Gümrük Örgütü) WCO Web sitesinde bulunacaktır.)

Bu Tablolar Armonize Sistem Komitesi tarafından incelenmiş olmakla birlikte, bu Komite tarafından alınan sınıflandırma kararlarını teşkil etmezler. Yalnızca Uyumlaştırılmış Sistem'in 2022 baskısının uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla Sekreterlik tarafından yayınlanan ve yasal statüleri olmayan bir kılavuz niteliğindedirler.

Tablo I , http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/instruments-and-tools/hs-nomenclature-2022/table-i_en.pdf?la=en  (HS'nin 2022 baskısı ile 2017 baskısı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır.)

Tablo II , http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/instruments-and-tools/hs-nomenclature-2022/table-ii_en.pdf?la=en ( HS'nin 2017 baskısından 2022 baskısına kadar olan ilişkiyi kurmaktadır. Bu, Tablo I'in mekanik bir aktarımıdır ve bu nedenle hiçbir açıklama içermemektedir)

Tablo II, sağ sütunda karşılık gelen HS 2022 girişi ile sol taraftaki sütunda HS 2017 alt başlık referanslarını içerir. "Ex" ön eki, Tablo I'de kullanıldığı gibi, yani sol sütunda belirtilen kod numarasının ilgili alt başlığın sadece bir kısmının kapsandığını belirtmek için kullanılır.

Söz konusu değişikliklerle Akıllı telefonlar (8517.13) , cam elyaf (70.19) , metal işleme makineleri (84.62) , çift kullanıma tabi ürünler , teşhis kitlerinin de bulunduğu çok sayıda eşya için yeni tarife alt pozisyonları oluşturulmaktadır..

Bunlardan bazı yeni tarife pozisyonlarına aşağıda yer verilmektedir;

03.09 Balık ve kabuklu hayvanların, yumuşakçaların ve diğer suda yaşayan omurgasızların insan tüketimine uygun unları, kaba unları ve pelletleri

24.04 nikotin içeren ve tütün kullanımının durdurulmasına yardımcı olması amaçlanan ürünler

38.27 metan, etan ve propanın halojenlenmiş türevlerini içeren karışımlar

84.85 3D yazıcılar

85.24 düz panel gösterge modülleri

85.49 elektrikli ve elektronik eşyanın atık ve hurdaları

88.06 insansız hava aracları

Konuya ilişkin Dünya Gümrük Örgütü web sitesinde yayımlanan Duyuruya http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-nomenclature-2022-edition/correlation-tables-hs-2017-2022.aspx linkinden ulaşabilirsiniz.

 


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.