Sirküler

Sirküler No: 2020/437


"Glitter powder" (Toz halinde sim) olan eşyanın sınıflandırılması

 

"Glitter powder” (Toz halinde sim) olan eşyanın mamul olduğu maddeye uygun pozisyonlarda ilk şekiller olarak sınıflandırılması gerektiği bildirilmiştir.

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 09.11.2020 / 58838144 tarih, sayılı yazısı aşağıdadır.

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı       :17474625-162.01

Konu     :Toz Halinde Sim Eşyanın Sınıflandırması Hk

09.11.2020 / 58838144

DAĞITIM YERLERİNE

Genel Müdürlüğümüze intikal eden muhtelif yazılardan ticari ismi “Glitter powder” (Toz halinde sim) olan eşyanın sınıflandırılmasında tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır.

Konuyla ilgili yapılan incelemede, söz konusu eşyanın genellikle levha halinde plastiğin muhtelif şekillerde (daire, altıgen vb.) kesilerek toz sim haline getirildiği, daha sonra çeşitli sektörlerde kullanıldığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere TGTC 39. Fasıl 6 no.lu notunda "…ilk şekiller tabirine, sadece aşağıda belirtilen şekiller dahildir: (a)… (b) Düzensiz şekillerde bloklar, biçimsiz parçalar, tozlar (kalıplama tozları dahil), granüller, pullar ve benzeri dökme biçimler." hükmü bulunmaktadır.

Buna göre, örneğin altıgen biçimli parçacıklardan oluşan toz halinde bir plastik ürünün ilk şekil tabirine girmesinde bir engel bulunmamaktadır. Diğer taraftan, söz konusu eşyanın biçimi, kullanım şekli dikkate alındığında doğrudan veya gümrüğe sunulduğu haliyle plastik bir süs/dekorasyon eşyası niteliğinde olmadığı, daha ileri işlemler sonucu başka maddelerle bir araya getirilerek kullanıldığı bu nedenle ilk madde olarak sınıflandırılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. (Örnek AB BTB’leri: DEBTI38066/19-1, DEBTI38073/19-1, DEBTI2963/18-1, DEBTI14893/18-1)

Bu itibarla, anılan eşyanın mamul olduğu maddeye uygun pozisyonlarda ilk şekiller olarak sınıflandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür


Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge MüdürlükleriSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.