Sirküler

Sirküler No: 2020/440


ÜGD Tebliğleri ile ilgili İthalat Denetimleri

 

Dış ticarete konu ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygunluğunu denetleme veya denetletme yetkisinin Ticaret Bakanlığına ait olduğu, 2020/1-9-25 sayılı ÜGD Tebliğleri kapsamında yer alan ürünlerin Bakanlık adına TSE tarafından denetlendiği, söz konusu ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin usul ve esasların Bakanlıklarınca belirlenmekte ve denetim süreçlerinde yaşanan aksaklıklara tarafımızca çözüm üretilmekte olduğu,

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi çerçevesinde ithalat denetimlerinin kamu yararı gözetilerek gerçekleştirilen bir kamu hizmeti olduğu ve söz konusu kamu hizmetinin bir başka tarafça gerçekleştirilmesinin mevzuat ve uygulama bakımından mümkün olmadığı,

ithalat denetimlerinde Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası bulunan firmalara bu sertifikaya sahip olmayan firmalara kıyasla TAREKS risk analizi  aracılığıyla daha ayrıcalıklı uygulamalar sağlandığı, belirtilmektedir.

Konuya ilişkin Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün 13.11.2020 tarihli 58947069 sayılı yaıları ektedir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.