Sirküler

Sirküler No: 2020/447


İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3202)

 

1512.11.91.00.00  tarife pozisyonundaki ham ayçiçeği yağının gümrük vergisi oranı yüzde 36'dan yüzde 3'e düşürülmüştür.

30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil)   6 EUR/100 kg/net  ( Kosova hariç ) Toplu Konut fonu, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) de 28 EUR/100 kg/net( Kosova hariç ) Toplu Konut fonu uygulanacaktır.

Konuya ilişkin Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201125-7.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.