Sirküler

Sirküler No: 2020/449


Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/31)

 

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/31) yayımlanarak,

- Yurt dışından ithal edilen tohumluklar ve yurt içinde ihracat amaçlı üretilip sertifikalandırılan tohumlar ile fidan/fidelere sertifikalı tohum kullanım sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım ve yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği ödemesi yapılmayacağı,

- Yurt içinde kullanmak amacıyla üretilip sertifikalandırılan ancak herhangi bir şekilde ihracatı yapılan/yapılacak tohumluklar, yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği ödemelerinden faydalanamayacağı, hususlarına yer verilmiştir.

Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Konuya ilişkin Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201125-13.htm linkinden ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.