Sirküler

Sirküler No: 2020/452


Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Sınıflandırma Görüşleri Kararı

 

Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme uyarınca uygulanması gereken ekli Sınıflandırma Görüşlerinin yürürlüğe konulmasına ilişkin 2020/3206 sayılı karar bugünkü 2. Mükerrer resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

DGÖ’nün sınıflandırma görüşlerini içeren  6’lı rakamdan oluşan Armonize Sistem Kodları dış ticarete konu eşyanın sınıflandırılmasında bağlayıcı olmaktadır.

Konuya ilişkin 2020/3206 sayılı CB Kararı https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201125M2-3.pdf linkindedir.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.