Sirküler

Sirküler No: 2020/454


7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

 

Gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 7256 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasları belirleyen Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğe göre; 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince takip edilen ve  17/11/2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) kesinleşmiş olan alacaklar için yapılandırma başvurusunda bulunulabilecektir.

Başvuruların 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili gümrük idaresine Tebliğ'in ekindeki forma uygun olarak ilgili gümrük idaresine yapılması gerekmektedir.

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup 17/11/2020 tarihi itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için  başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da yapılandırılacaktır.

Yapılandırılan tutarların ilk taksitinin 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerin ise bu tarihi takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi şarttır.

Konuya ilişkin Tebliğ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201127-5.htm linkindedir.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.