Sirküler

Sirküler No: 2020/458


Dahilde işleme rejiminde Eksik Teminatlı İşlemler

Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde işlem gören beyannamelerde teminat türlerine göre yetersiz teminat tutarı ile beyanname statülerinin ilerlediği anlaşıldığından, beyannamelerde tahakkuk eden toplam teminat tutarı karşılığı teminat değerinin olup olmadığının, gümrük idaresine ibraz edilen teminat mektuplarının kontrol edilmesi ve teminat tutarının eksik ya da yetersiz olduğunun görülmesi halinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 204 ve 206 ncı maddeleri uyarınca işlem tesis edilmesi gerektiği bildirilmiştir.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.