Sirküler

Sirküler No: 2020/461


3907.69.00.00.00 Polietilen Tereftalat Cips ithalinde açılan tarife kontenjanı

 

3907.69.00.00.00 tarife pozisyonundaki  Polietilen Tereftalat Cips ithalinde ek mali yükümlükten muafiyet için  açılan tarife kontenjanı miktarı ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde,  Tebliğ’in Ek-1’de yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli olanları için toplam 10.926 ton olarak belirlenmiştir.

Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 3.642 tonu geçmeyecektir.

Tarife kontenjanının dağıtımı, gümrük idarelerince beyanname sırasına göre tahsis yöntemi kullanılarak yapılacaktır.

Her bir gümrük beyannamesi kapsamında dağıtılacak tarife kontenjanı miktarı 20 tonu aşamayacaktır.

13.12.2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201202-5.htm linkinden ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.