Sirküler

Sirküler No: 2020/462


Dahilde İşleme Rejimi kapsamında eşdeğer eşya kısıtlaması

 

TC Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 30.11.2020 tarihli 59435102 sayılı yazı ile;

Ticaret politikası önlemlerine tabi olan ve ithalatında ilave gümrük vergisi tatbik edilen ürün gruplarında mevcut önlem ve vergilerin etkinliğinin sağlanması ve bu ürünlerin tedarikinin yerli üretime yönlendirilebilmesini teminen;

a) Ticaret politikası önlemlerine tabi olan ve aynı zamanda ithalatında ilave gümrük vergisi tahsil edilen listede yer alan eşyanın;

-01/12/2020 tarihinden sonra düzenlenecek dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesinde eşdeğer eşya olarak yer almasına izin verilmemesi,

-01/12/2020 tarihinden sonra gerçekleştirilecek revize işlemleriyle dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesine eşdeğer eşya olarak eklenmesine izin verilmemesi hususları ile

b) Müteakip (izleyen) dönemde bu listeye ilave edilecek ticaret politikası önlemlerine tabi olan ve aynı zamanda ithalatında ilave gümrük vergisi tahsil edilen eşyanın;

- Eşyanın listeye ilave edildiği tarihten sonra düzenlenecek dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesinde eşdeğer eşya olarak yer almasına izin verilmemesi,

- Eşyanın listeye ilave edildiği tarihten sonra gerçekleştirilecek revize işlemleriyle dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesine eşdeğer eşya olarak eklenmesine izin verilmemesi gerektiği belirtilerek; Ticaret politikası önlemlerine tabi olan ve aynı zamanda ithalatında ilave gümrük vergisi tahsil edilen ürünleri içeren listede yer alan eşyanın 1/12/2020 tarihinden sonra belge revize işlemleriyle dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesine eşdeğer eşya olarak eklenmek istenmesi halinde, kısıtlamaya tabi eşya eğer önceden belge ithalat listesinde yer almıyorsa “110 no.lu özel şartın” belgeye eklenmesi gerektiği bildirilmiştir.

Konuya ilişkin İhracat Genel Müdürlüğü’nün yazısı eklidir.

 


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.