Sirküler

Sirküler No: 2020/464


Antrepoda Kağıtsız Beyanname - Pilot Uygulama

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; TC Ticaret Bakanlığınca yürütülmekte olan "Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi" kapsamında, antrepo beyannamesi eki tüm belgeler, beyanname ile ilgili olarak yapılan memur işlemleri ve beyanname ile ilgili sonradan olabilecek yükümlü taleplerinin elektronik ortama alınarak gümrük beyannamesi ile ilgili tüm işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesi hedeflendiğinden, söz konusu projeye ilişkin 21.12.2020 tarihinden itibaren Ankara Gümrük Müdürlüğünde pilot uygulamaya başlanmasının planlandığı belirtilmiştir.

Bu tarihten itibaren 71XX ve 72XX rejim kodlu antrepo beyannamelerine ilişkin olarak işlemler anılan gümrük müdürlüğünde aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:

 

- 21.12.2020 - 27.12.2020 tarihleri arasında beyannameye ekli kağıt ortamında düzenlenen belgelerin ihtiyari olarak taranabilmesi ve e-imza ile imzalanmaksızın beyannamenin blokesinin kaldırılabilmesi sağlanacaktır.

- 28.12.2020 tarihi itibariyla, beyannameye eklenmesi gereken belgelerin taranarak ilgili muayene memurunca taranmış belge üzerinden e-imza ile işlem yapılması zorunlu tutulacaktır.

- Taranarak sisteme eklenen belgeler ilgili muayene memuru tarafından "Muayene/Kontrol" ekranından görüntülecek, bu belge için red ya da onay işlemi yapılacaktır.

- Beyan edilen belgeler ilgili muayene memuru tarafından onaylanmamışsa, muayene blokesi kaldırmaya Sistem izin vermeyecektir.


Ayrıca, Pilot uygulamanın nihai hedefinin ihracat beyannamelerinde olduğu gibi antrepo beyannamelerinde de kağıt nüshaların kaldırılması olduğu bildirilmiştir.

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün tarihsiz E-73421605-700 sayılı yazısı eklidir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.