Sirküler

Sirküler No: 2020/466


Tespit Tahakkuk Kağıtlarının e-imzayla imzalanması

Tasfiye işletme müdürlükleri ile gümrük müdürlüklerine ait ambarlarda bulunan eşyanın kaydı, çıkışı, stokların takibi ile eşyanın tasfiyesini kapsayan tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılması, yönetilmesi ve kontrol edilmesi amacıyla hazırlanan Tasfiye Yönetim Sistemi’nde (TYS) yapılan geliştirmeler kapsamında, Tespit Tahakkuk Kağıtlarının (TTB) elektronik imza taşımasına imkan sağlanmış olup, düzenlenen belgelerin ambarlama servisine gönderilmesinden önce tespit ve tahakkuku yapan muayene memuru tarafından elektronik imza ile imzalanması ve yazışmaların azaltılmasını teminen tasfiyelik hale gelen eşyaya ilişkin analiz raporu, terk dilekçesi, kaçak eşyaya mahsus tespit varakası gibi ilgili belgelerin de sisteme yüklenmesi gerektiği bildirilmiştir.

 

Ayrıca, TTB’lerin elektronik imzalı olarak düzenlenmesi esas olmakla birlikte; kesin olarak uygulamaya başlanmadan önce herhangi bir sorun yaşanmamasını teminen 29.01.2021 tarihine kadar uygulamanın izleneceği geçiş aşamasında sistem hatası, elektronik kart hatası gibi nedenlerle belgeye elektronik imza eklenmesinin mümkün olmaması ve TTB’lerin ivedi olarak düzenlenmesinin gerekmesi halinde sisteme gerekli açıklama girilerek TTB’nin imzasız olarak TYS üzerinden gönderilmesi ve ıslak imzalı belgenin eski uygulamada olduğu şekilde yazı ekinde gönderilmesi mümkün olacağı,

 

Geçiş aşaması sona erdikten sonra elektronik imza olmaksızın TTB işlemi yapılamayacağı belirtilmiştir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.