Sirküler

Sirküler No: 2020/467


GY Geçici 16. Madde - Usulsüzlük Cezası

1 Nisan 2020 tarih ve 31086 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliğinden önce tescil edilmiş olan beyannameler için Yönetmeliğin Geçici 16 ncı maddesi kapsamında menşe şahadetnamesinin beyanname tescilinden sonra gümrük idaresine ibraz edilmesi mümkün bulunduğundan; bu kapsamda sonradan ibraz edilen menşe şahadetnameleri için usulsüzlük cezasının uygulanmaması gerektiği belirtilmiştir.

 

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 30.11.2020 / 59371148 tarihli, sayulı yazısı eklidir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.