Sirküler

Sirküler No: 2020/471


Gümrük Müşavirlerinin beyandan kaynaklı sorumlulukları

 

TC Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınan Tarihsiz E-80572740-205 sayılı yazıda; Gümrük Müşavirleri adına iştirakten düzenlenen ceza kararlarının; mevzuata aykırı bir şekilde vergi silinmesi, belge silinmesi, muafiyet kodu girilmesi veya 44 nolu haneye muafiyet kodu açıklamaları yapılarak vergi kaybına neden olan işlemlere ilişkin olduğunun görüldüğü belirtilerek,

BİLGE/EVRİM sisteminden referans niteliğindeki belgelerin/verilerin mevzuata aykırı bir şekilde silinmesi, vergiye tabi olduğu halde muafiyet kodu girilerek vergilerin ödenmemesine neden olunması fiillerin aktif bir eylem olarak değerlendirildiği, sehven yapılmış bir hareket olarak açıklanamayacağı, gümrük müşavirinin beyanda kullanılan verileri mesleği icabı ve mutat olarak bilmesi gerektiği, vergi kaybına sebebiyet veren aktif bir silme eyleminin kabahatin gerçekleşmesine nedensel katkıda bulunduğu, beyan sahibi gümrük müşavirinin iradesi dışında silme eyleminin gerçekleşmesinin mümkün olamayacağı değerlendirilerek, müşavirin iştirakten sorumluluğunu düzenleyen Kabahatler Kanunu ve 20113/38 sayılı Genelgeye göre ek tahakkuk ve ceza kararının düzenlendiği ve bu kararlarda mevzuata aykırı bir  durum olmadığı bildirilmiştir.

Şirketimizin 5326 sayılı kabahatler Kanunu’na göre iştirakten para cezası ile karşı karşıya kalmaması bakımından; gerek gümrük müşavirinin gerekse müşteri temsilcilerimizin  yukarıdaki yazıda  belirtilen “Gümrük beyannamelerinde mevzuata aykırı bir şekilde vergi silinmesi, belge silinmesi, muafiyet kodu girilmesi veya 44 nolu haneye muafiyet açıklamaları yapılması gibi vergi kaybına neden olan işlemleri” yapmamaları konusunda azami özen ve dikkati göstermeleri gerekmektedir.

Konuya ilişkin TC Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınan Tarihsiz E-80572740-205 sayılı yazıları ektedir.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.