Sirküler

Sirküler No: 2020/472


Serbest bölgelerde yerleşik firmaların sözlü beyanda e-teminat verebilmeleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2020/24 sayılı Genelgeleri ile düzenlenen Serbest bölgelerde yerleşik firmaların demirbaşına kayıtlı eşyanın tamir ve bakıma tabi tutulmak üzere ülkemize dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithali ve yeniden ihracına ilişkin işlemlerde e-teminat verilebilmesi için gerekli teknik düzenlemelerin tamamlandığı, böylelikle potansiyel vergi numarasına sahip olan ve beyannamenin alıcı/ithalatçısı alanında vergi numarası bulunacak serbest bölgelerde yerleşik firmaların düzenleyecekleri sözlü beyanlarda firmaları adına e-teminat verebilmelerinin mümkün olduğu bildirilmiştir.

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün tarihsiz E-52707093-106.01.05 sayılı yazıları ekte gönderilmiştir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.