Sirküler

Sirküler No: 2020/473


Antrepoda devredilen eşyanın kıymeti

 

Gümrük Müşavirleri Derneği "Antrepoda bekleyen eşyanın satış yoluyla devredilmesinde eşyanın kıymetinin bazı durumlarda düşük olabildiği bu nedenle  aradaki farkın yurt dışı gidere eklenip eklenmemesi konusunda” Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden görüş sorulması üzerine alınan cevabi yazıda;

" 4458 sayılı Gümrük Kanununun 24/1 Maddesinin “İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli, Türkiye’ye ihraç amacıyla yapılan satışta 27 ve 28 inci maddelere göre gerekli düzenlemelerin de yapıldığı, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır…” hükmünün amir olduğu ,

bununla birlikte Gümrük Kanununun 65/1-a maddesi gereğince, gümrük idarelerinin, beyanın doğruluğunu araştırmak üzere beyanname ile ilgili ve beyannameye ekli belgeleri kontrol edebileceği ve beyannamenin içerdiği bilgilerin doğruluğunu araştırmak için beyan sahibinden diğer belgeleri de vermesini isteyebileceği belirtilmiştir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.