Sirküler

Sirküler No: 2020/475


Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 169)

 

4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası  2021 yılında 173,00 TL olarak uygulanacaktır.

Gümrük vergilerinin geri verme veya kaldırma işlemlerinde 2021 yılında;

a) 545.000 TL’ye kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerinde gümrük müdürlükleri,

b) 5.455.000 TL’ye kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerinde gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri,

c) 5.455.000 TL’nin üstündeki geri verme veya kaldırma işlemlerinde ise Bakanlık yetkili olacaktır.

Konuya ilişkin Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201217-8.htm linkinden ulaşabilirsiniz.Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.