Sirküler

Sirküler No: 2020/476


Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3307)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3307) ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar - 2012/3305 'da değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişikliğe göre;

5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecek yatırımlara

-Asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları.

-AR-GE ve çevre yatırımları, eklenmiştir.

Bu yatırımlar için verilecek faiz ve kar  payı desteği tutarı üst limiti ise  sabit yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek kaydıyla on milyon Türk Lirası olarak değiştirilmiştir.

AR-GE ve çevre yatırımları için Faiz ve kar payı desteği kaldırılmıştır.

Stratejik ve öncelikli yatırımlar için uygulanmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı Türk Lirası cinsinden “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” için beş puanın Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl içinde ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabileceğine dair fıkra eklenmiştir.

İlgili Karar'a 1 Temmuz 2020'den itibaren geçerli olmak üzere; Yatırım teşvik belgeleri kapsamında, elemanları dizili baskılı devre kartı (PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yan demonte haldeki (SKD) aksam ve parçaların 31/8/2021 tarihine kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebileceğine dair Geçici 15. Madde eklenmiştir.

Konuya ilişkin Karar https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201217-1.pdf linkindedir.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.