Sirküler

Sirküler No: 2020/480


Yabancı Menşeli Ürünlerin A.TR Onayında Yaşanan Sorunlar (MEDOS)

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin “MEDOS sistemi üzerinden yapılan A.TR belgelerinin tasdik işlemleri sırasında eğer eşya ithal bir ürün ise serbest dolaşım giriş beyannamesinin istenmesi, eğer bu ürüne ait ithalat beyannamesi ve vergi ödeme makbuzu gibi belgeler sunulamazsa A.TR belgelerinin RET cevabıyla geri çevrildiğinden” bahisle konunun  İstanbul Ticaret Odası'na iletmesi sonucunda alınan cevabi yazıda;

 

".. 2006/10895 sayılı Karar'da; A.TR Dolaşım Belgesinin Türkiye veya Toplulukta "serbest dolaşımda" bulunan eşya için düzenlenebileceği, "serbest dolaşımdaki" eşyanın ise tümüyle Türkiye veya Toplulukta elde edilmiş olan ya da, üçüncü ülke menşeli olup Türkiye ya da Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş eşya olarak tanımlanması ayrıca, eşyanın serbest dolaşım halinde bulunduğuna ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeleri inceleyerek onay yapılması şeklindeki düzenlemeye istinaden Odalarca onayı gerçekleştirilen A.TR Dolaşım Belgelerinin onayı sırasında ihraç konusu eşyanın yabancı menşeli olması halinde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ithalat beyannamesi, gümrük vergi makbuzu gibi eşyanın serbest dolaşım durumunda olduğunu belgeleyen tevsik edici bilgi ve belgelerin arandığı .." belirtilmiştir.

 


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.