Sirküler

Sirküler No: 2020/483


Ticari Kullanıma Mahsus Taşıtları-Gümrük Kanununun 238.Madde Uygulaması

 

Geçici ithalat rejimi kapsamında ithali yapılan ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının süresi içerisinde yurt dışına çıkış yapmadığı durumda, taşıtın tahsis yeri, tahsis amacı ve giriş ayniyetine uygun olarak bulunduğunun tespit edilemediği durumda Kanunun 241. maddesinin üçüncü fıkrasının (l), dördüncü fıkrasının (g) ve beşinci fıkrasının (b) bentleri de dikkate alınarak Kanunun 238. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin uygulanması, Kanunun 242. maddesinde düzenlenen onbeş günlük itiraz süresi içinde yükümlü tarafından ceza konusu taşıtın tahsis yeri, tahsis amacı ve giriş ayniyetine uygun olarak bulunduğuna dair gerekli bilgi ve belgeleri sunması ve gümrük idaresi tarafından bu yönde tespit yapılması durumunda, ceza kararı düzeltilerek 238. maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin uygulanması yönünde işlem tesis edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 16.12.2020 / 59809181 tarih, sayılı yazısı eklidir.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.