Sirküler

Sirküler No: 2020/484


İlave gümrük vergisinin Geçici 16/3 üncü madde kapsamında olmadığı

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ekli yazısıyla;

20.10.2020 tarihli 31086 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliği değişikliği ile Geçici 16 ncı maddeye üçüncü fıkra eklenmiş ve bu sayede 20.10.2020 tarihinden önce tescil edilmiş beyannamelerin ekinde menşe şahadetnamesinin bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin gümrük idaresine ibraz edilmesine olanak sağlandığı,

 Ancak, söz konusu madde metninde yer almayan ilave gümrük vergisinin Geçici 16/3 üncü madde kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir.

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 20.12.2020 59868634 sayılı yazısı eklidir.  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.