Sirküler

Sirküler No: 2020/488


Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3318)

 

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6 no.lu fasılında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimleri için uygulanan % 8 KDV oranı  31 Mayıs 2021'e kadar uzatılmıştır.

2017/13033 sayılı Karar'a eklenen geçici maddeyle Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Covid-19 aşılarının tesliminde de 2021 sonuna kadar KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacaktır.

Ayrıca, 2007/13033 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararın geçici 6. maddesinde yer alan "31/12/2020" tarihi "31/5/2021" olarak değiştirilerek,

bazı hizmetlerde KDV yüzde 8'e, bazı hizmetlerde de yüzde 1'e düşürülmesine ilişkin süre 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3318) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201223-18.pdf linkindedir.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.