Sirküler

Sirküler No: 2020/491


İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/9) (Kayıt Belgesi)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/9); EK 1’de fasıl numarası, gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen eşyanın ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları içeren Tebliğ resmi gazetede yayımlanarak, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bugün yayımlanarak yürürlüğe giren 2020/9 sayılı Tebliğe göre;

 

Tebliğ Eki 1 listede yer alan ürünleri  ithal etmek isteyen ithalatçılar ithalata ilişkin bilgileri Ticaret Bakanlığı tarafından Kayıt Merkezi olarak yetkilendirilen İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ait “ithalat.ebirlik.org” internet sitesi üzerinden kaydettireceklerdir.

 

İthal işleminin kayda alındığına dair elektronik ortamda bir Kayıt Belgesi düzenlenecektir.

 

Bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında brüt 25 kg veya daha az miktarda olması durumunda kayda alma uygulamasına tabi olmayacaktır.

 

Tebliğ Eki 1 listede yer alan ürünler ve Kayıt belgesi başvurusuna eklenecek bilgi ve belgeleri gösterir EK:2 dosyası ekte gönderilmiş olup, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201225-16-1.pdf linkinde yayımlanmıştır.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.