Sirküler

Sirküler No: 2020/492


Sigara ve Tütünde ÖTV oranı değişikliği

Aşağıda Tarife Pozisyonu, Alt pozisyonu ve GTİP’i belirtilen Sigara ve tütünde ÖTV oranları yüzde 63 olarak yeniden belirlenmiştir. Maktu vergi tutarlarında değişiklik yapılmamıştır.

 

“Vergi oranı yeniden belirlenen malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz” hükmüne yer verilmiştir.

 

2402.20   Tütün içeren sigaralar 

 

2402.90.00.00.00   Diğerleri (tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 

2403  Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00,2403.99.90.00.00 hariç)

 

2403.99.10.00.00  Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

 

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bu Mallarda 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3328) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201225-1.pdf linkindedir.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.