Sirküler

Sirküler No: 2020/495


BREXIT SÜRECİ KAPSAMINDA TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK TİCARİ İLİŞKİLERİ

TC Ticaret Bakanlığı resmi web sitesinde (https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/genel) yayımlanan Duyuruda;

 

“Birleşik Krallık’ta (BK) 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandum sonrasında, İngiltere AB’den ayrılma isteğini 29 Mart 2017 tarihinde kesinleştirmiş ve Brexit süreci başlamıştır.

AB ile İngiltere arasındaki Brexit müzakereleri 14 Kasım 2018 tarihinde neticelenmiş ve Geri Çekilme Anlaşması üzerinde mutabakata varılmış olup, Brexit 31 Ocak 2020’de gerçekleşmiştir.

Brexit tarihi sonrasında BK’nın AB’den ayrılması ile, 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermesi öngörülen ‘Geçiş Dönemi’ başlamıştır.  Bu süre boyunca Birleşik Krallık, ticaret açısından AB üyesi bir ülke gibi muamele görecek, böylelikle aynı süre içinde ülkemiz için Gümrük Birliği ortağı konumunu koruyacaktır.

AB ve BK arasında gelecek dönem ilişkilerini şekillendirecek yeni bir Ticaret Anlaşması için müzakereler 24 Aralık 2020 tarihinde tamamlanmış olup, 1.1.2021 tarihinde tavizler uygulanmaya konacaktır. AB-BK Anlaşmasına paralel olarak ülkemizle BK arasında bir ikili ticaret anlaşması yapmak üzere, iki ülke arasında kurulmuş olan Ticaret Çalışma Grubu bünyesinde STA müzakereleri de tamamlanmıştır. Anlaşma'nın Aralık ayı sonunda imzalanması planlanmaktadır. 

 

Birleşik Krallık ile ticarette tabi olunacak olası teknik mevzuat düzenlemelerine ilişkin bilgiye ulaşmak için https://ticaret.gov.tr/data/5ccbfd6c13b876091872d496/2020.11.10%20Brexit%20Sonras%C4%B1%20BK%20Teknik%20D%C3%BCzenlemeleri.docx

 

Birleşik Krallık ile ticarette tabi olunacak olası sektörel teknik mevzuat düzenlemelerine ilişkin bilgiye ulaşmak için https://ticaret.gov.tr/data/5ccbfd6c13b876091872d496/2020.11.10%20Brexit%20Sonras%C4%B1%20BK%20Teknik%20D%C3%BCzenlemeleri-Sekt%C3%B6rler.docx

 

Sorularınızı sta@ticaret.gov.tr  adresine gönderebilirsiniz.” Hususlarına yer verilmiştir.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.