Sirküler

Sirküler No: 2020/496


İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/17)

 

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’in " Müracaatların değerlendirilmesi ve belge düzenlenmesi" başlıklı  7 nci maddesi ve “Vergi resim harç istisnası belgesinin iptali” başlıklı 18 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında değişiklik yapılarak, düzenlenen ve iptal edilen belgelerin resmi gazetede yayımlanmasına ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

Konuya ilişkin Tebliğ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201226-9.htm linkinde yayımlanmıştır.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.