Sirküler

Sirküler No: 2020/497


Brexit - Ortak Transit Rejimi ve Teminat Uygulamaları

 

İngiltere’nin (Birleşik Krallık), Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılması sürecinin tamamlanmasını müteakip: 20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine ilişkin Sözleşme (Ortak Transit Sözleşmesi) ile Eşya Ticaretinde İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşmeye, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla ayrı bir Akit Taraf olarak katılım sağlayacağı,

Bu kapsamda, Brexit sürecinin tamamlanması ile İngiltere’ye/İngiltere’den yapılacak taşımalarda AB-İngiltere sınırında NCTS'de ayrıca bir sınır geçiş işlemi yapılması gerekeceği,

Bu itibarla, 01.01.2021 tarihinden itibaren, Türkiye’den başlayan ve Birleşik Krallık varışlı düzenlenecek Ortak Transit Beyannamelerinde, İngiltere’ye ilk giriş gümrük idaresinin Transit Gümrük İdaresi olarak beyan edilmesi gerektiği,

Ayrıca, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Akit Taraflar nezdinde yürürlüğe girecek olan ve Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme'nin Eklerini değiştiren 2/2018 sayılı Ortak Komite Kararı ile söz konusu Sözleşmenin Bireysel ve Kapsamlı Teminata ilişkin olan Ek III İlave Cl ve C3 değiştiği, anılan Kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak iç hukuka aktarım süreci tamamlanmadığından, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla, Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)'nin 1 nolu eki "Ortak Transit Rejimi Bireysel Teminat Mektubu" ve 3 nolu eki "Ortak Transit Rejimi Kapsamlı Teminat Mektubu" nun aşağıda linkleri verilen mektup örneklerine göre düzenlenmesi gerektiği bildirilmiştir.

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 25.12.2020 tarihli E-96603261-102.03 sayılı yazıları ekte gönderilmiştir.

Ortak Transit Rejimi Bireysel Teminat Mektubu Örneği için https://files.igmd.org.tr/doc/25122020-120259_1docx.docx

Ortak Transit Rejimi Kapsamlı Teminat Mektubu Örneği için https://files.igmd.org.tr/doc/25122020-120317_3docx.docx


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.