Sirküler

Sirküler No: 2020/498


ÖTV Kanunu (II) Sayılı Liste Kapsamı Eşyaya İlişkin Teminat Uygulaması

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 25.12.2020 tarihli E-85593407 sayılı ekli yazılarında;

Gümrük Kanununun geçici ithalat ve hariçte işleme rejimlerine ilişkin hükümleri kapsamında ithal edilen veya transit, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme ve antrepo rejimleri ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan mallar bakımından ithalat vergilerinin tabi olduğu usul ve esaslar çerçevesinde işlem tesis edilmesinin gerektiği ve söz konusu rejimlerin uygulandığı ÖTV'ye tabi taşıtların gümrük vergilerinin, Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince teminata bağlanması veya kısmen tahsil edilmesi suretiyle işlem tesis edildiği hallerde, teminat veya kısmi tahsilat tutarının belirlenmesinde ÖTV'nin de dikkate alınması gerektiği” bildirilmiştir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.