Sirküler

Sirküler No: 2020/500


Türkiye ile Azerbaycan Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının onaylanması

 

7260 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun ile;

25 Şubat 2020 tarihinde Bakü’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunarak,

Söz konusu Anlaşmanın eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylamaya Cumhurbaşkanlığına yetki verilmiştir.

Anlaşma; ile İthalatta 15 kalem, İhracatta 15 kalem tarım ürünün kapsamakta olup, ilgili ürünler

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-3055.pdf  linkindeki dosyanın 21 ve 22 inci sayfalarında yer almaktadır.

Konuya ilişkin 7260 sayılı Kanun https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201226-1.htm linkinde yayımlanmıştır.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.