Sirküler

Sirküler No: 2020/503


Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)

29 Aralık 2020 Tarihli ve 31349 Sayılı Resmi Gazete'de (1. Mükerrer) Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65) yayımlanarak, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan  maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.
 
Buna göre;
Gümrük idarelerine verilen beyannameler için Damga Vergisi – 129,80 TL
Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları için -  14,60 TL
Menşe ve Mahreç şahadetnameleri için  – 33,40 TL Damga vergisi ödenecektir.
 
Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2021 tarihinden itibaren 3.534.679,90 Türk Lirası olmuştur.
Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
İlgili tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201229M1-8.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.