Sirküler

Sirküler No: 2020/505


Cezayir'e İhracatta Ödeme Şekli

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ tarafından yayımlanan Duyuruda;  İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan önceki yazılarda Cezayir’e yapılan ihracatta, teslim şekillerine ve 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle FOB yönteminin tüm ihracatta zorunlu hale geleceğine ilişkin keyfiyet bildirilmekle beraber bu defaTicaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilen bir yazıda, halihazırda Cezayir’e yapılan ihracatta teslim şekillerine ilişkin herhangi bir kısıtlama veya zorunluluk bulunmamakla birlikte, Cezayirli ithalatçıların mümkün mertebe, FOB yöntemini kullanmaları ve Cezayir yasalarına göre kurulmuş ulusal bayraklı şirketleri/ulusal armatörleri tercih etmeleri hususunun, Cezayir Bankalar Birliği tarafından Cezayirli bankalara tavsiye edildiği ifade edilmektedir. 
 
Konuya ilişkin Duyuru http://www.oaib.gov.tr/tr/bulten-2020-14095.html linkindedir.

Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.