Sirküler

Sirküler No: 2020/508


İş Makinası İthalatında Model YılıUygulaması

 
Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden alınan 25.12.2020 tarihli 60128954 sayılı yazılarında; İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan 24.12.2020 tarihli ve 60061200 sayılı yazıdan bahisle;
“… 8429.51, 8429.52, 8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan iş makinalarının 31/12/2020 tarihine kadar ihraç ülkesinden Türkiye’ye sevk edilmiş olması ve bu hususun uluslararası geçerliliği olan bir yükleme senedi ile tevsik edilmesi kaydıyla 28/02/2021 tarihine kadar gümrük giriş beyannamelerinin tescil edilerek ithaline izin verilmesi mer`i İthalat Rejimi Kararı`nın 2 ve 7 nci maddelerine istinaden uygun görülmüştür.” denildiği belirtilerek,
2020 yılında üretilmiş olan 8429.51, 8429.52, 8429.59 tarife alt pozisyonlarında sınıflandırılan iş makinaları için İthalat Genel Müdürlüğü’nün mezkur yazısında belirtilen şekilde işlem yapılması talimatı verilmiştir.

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :E-20117910-111[GGM-9]
Konu :İş Makinası İthalatında Model Yılı
Uygulaması
 
25.12.2020 / 60128954
DAĞITIM YERLERİNE
İthalat Rejimi Kararı`nın 7 nci maddesinde belirtilen "eski" tavsifine yönelik olarak yapılan değerlendirme kapsamında Bakanlığımız İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan 24.12.2020 tarihli ve 60061200 sayılı yazıda;
“… 8429.51, 8429.52, 8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan iş makinalarının 31/12/2020 tarihine kadar ihraç ülkesinden Türkiye'ye sevk edilmiş olması ve bu hususun uluslararası geçerliliği olan bir yükleme senedi ile tevsik edilmesi kaydıyla 28/02/2021 tarihine kadar gümrük giriş beyannamelerinin tescil edilerek ithaline izin verilmesi mer`i İthalat Rejimi Kararı`nın 2 ve 7 nci maddelerine istinaden uygun görülmüştür.” Denilmektedir.
Bilgi edinilmesi ve 2020 yılında üretilmiş olan 8429.51, 8429.52, 8429.59 tarife alt pozisyonlarında sınıflandırılan iş makinaları için İthalat Genel Müdürlüğü'nün mezkur yazısında belirtilen şekilde işlem ifası hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.