Sirküler

Sirküler No: 2020/515


İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 3345)

30 Aralık 2020 Tarihli ve 31350 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer resmi gazetede İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 3345) yayımlanmıştır.

 
Tarife cetveli 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Korelasyona uğrayan GTİP'lere ilişkin bilgi ayrıca gönderilecektir.
 
İlgili Karar https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201230M1-1.pdf linkinde yayımlanmıştır.

Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.