Sirküler

Sirküler No: 2020/517


Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığına ilişkin 2020/25 sayılı Genelgede değişiklik yapılmıştır.

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya uygulanacak gümrük işlemlerini düzenleyen Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 19.10.2020 tarihli 2020/25 sayılı Genelgede değişiklik yapılmıştır.

 

Buna göre;

20 inci madde değişiklik yapılarak ; Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen veya gönderilen (eklenmiştir) eşyanın gümrük kontrolü sırasında fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde, eşyaya ilişkin gümrük işlemleri durdurularak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 57 nci [../../Gümrük%20Kanunu%20.doc]maddesi uyarınca işlem başlatılacaktır.

 

23 üncü madde değişiklik; “TC kimlik numarası/vergi numarası temin edilemeyen eşya alıcısına teslim edilmez.” İfadesi kaldırılarak, “Eşyanın alıcısına ait TC kimlik numarası bilgisinin beyanı esas olmakla birlikte, herhangi bir nedenle eşyanın başka bir kişiye teslim edilmesi nedeniyle alıcıya ait TC kimlik numarasının tespit edilememesi durumunda, eşyayı teslim alan kişinin TC Kimlik numarası tamamlayıcı beyanda beyan edilir” cümlesi eklenmiştir.

 

24 üncü maddenin b fıkrası; “b) Teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olmayan ihracat eşyası için TSPA_HAR muafiyet kodu ile beyan yapılır ve bu durumda eşya kodu alanına asgari 4’lü tarife pozisyonu girilmesi gerekmektedir. TSPA_Har muafiyet kodlu ETGB’ler KDV iade taleplerinde kullanılamazlar. TSPA_HAR muafiyet kodu ile yapılan ihracat beyanında da brüt 300 kilogram miktar ve 15.000 Avro değer limitleri uygulanır” şeklinde değiştirilmiştir.

 

c) fıkrası da; c) Numunelik eşya ve model ihracatında, ETGB’de “NUM” muafiyet kodu kullanılır. Bu durumda ilgili eşya kodu alanına asgari 4’lü tarife pozisyonu girilmesi gerekmektedir. “NUM” muafiyet kodu ile yapılan ihracat beyanı miktar ve değer limitlerine tabi değildir” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Değişiklikler 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Söz konusu Genelge ekte gönderilmiştir.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.