Sirküler

Sirküler No: 2020/518


2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2021/1)

30 Aralık 2020 Tarihli ve 31350 Sayılı Resmi Gazete 2. Mükerrer yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2021/1) ile; 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarlarının 1/1/2021 tarihinden itibaren ekli listede belirtilen miktarlarda uygulanacağı belirtilmiştir.

 

İlgili Tebliğ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201230M2-1.htm linkinde yayımlanmıştır.


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınız
Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.