Sirküler

Sirküler No: 2020/519


Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

7/7/2018 tarihli ve 30471 mükerrer sayılı Resmî Gazete’nin https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180707M1-4.htm linkinde yayımlanan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’inde yer alan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesinde bulunan AB040 kod numaralı aşağıdaki tarife kontenjanları 2021 yılında  eşit dilimler halinde çeyrek dönemler itibarıyla tahsis edilecektir.

-1207.70.00.00.00  "Kavun, Karpuz tohumu" ve 

-12.09 (1209.10.00.00.00 hariç)  "Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar"

 

İlgili tebliğ https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231-10.htm linkindedir.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.