Sirküler

Sirküler No: 2020/524


İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 3350)

2021 yılında uygulanacak gümrük vergisi oranlarını içeren İthalat Rejim Kararı 31 Aralık 2020 Tarihli ve 31351 Sayılı Resmi Gazetede 3. Mükerrer yayımlanmıştır.

1/1/2021 tarihi itibarıyla gümrük vergisi yükselen eşya için, 1/1/2021 tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde, 2020 yılı gümrük vergisi oranları uygulanacaktır.

1/1/2021 tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan Gümrük Birliği ve AKÇT kapsamında A.TR veya geçerli bir menşe ispat belgesi eşliğinde gelen Birleşik Krallık çıkışlı eşyaya,  28/2/2021  tarihine  kadar  (Bu  tarih  dahil)   ithalat beyannamesinin tescil edilmesi halinde 2020 yılına ait İthalat Rejimi Kararı eki listelerde "AB" sütunundaki gümrük vergisi ve toplu konut fonu uygulanacaktır.

1/1/2021 tarihinden sonra Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasına uyum kapsamında yayımlanacak olan düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar, Karar eki listelerde "Diğer ülkeler" sütunundaki gümrük vergisi ve toplu konut fonu doğrultusunda teminat alınarak ithal edilecektir.

Konuya ilişkin Karar ve eki 2021 yılında uygulanacak gümrük vergisi oranlarını gösterir listeler https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M3-1.pdf linkindedir.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.