Sirküler

Sirküler No: 2021/001


Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları-COVID 19

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne aşağıdaki geçici 36. madde eklenerek;
Dünya genelinde yaşanan(Covid 19) salgını nedeniyle ihracat taahhütlerini yerine getiremeyen firmalara yönelik olarak, 31.12.2020 tarihinden önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine,31.12.2020 tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilmesi uygun görülmüştür.

Konuya ilişkin Tebliğ 31.12.2020 tarihli 31351 (5.Mükerrer) sayılı resmi gazetenin https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M5-16.htm linkinde yayımlanmıştır.

Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.