Sirküler

Sirküler No: 2021/002


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/2) (Malezya-5407)

Malezya menşeli veya çıkışlı yapılan 5407 tarife pozisyonu altındaki muhtelif GTİPlerdeki "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında, Recron Sdn Bhd ve Innotech Textile Sdn Bhd firmaları dışında kalan firmalar için, 2015-3 Tebliğde ÇHC menşeli “Tüm üretici/ihracatçılar” için uygulanan, 110 gr/m² ağırlığının üstü için CIF bedelin yüzde 70,44’ü; 110 gr/m² ağırlığının altı için CIF bedelin yüzde 21,13’ü oranındaki dampinge karşı kesin önlemi uygulanacaktır.

Konuya ilişkin Tebliğ, 31.12.2020 tarihli 31351 (5.Mükerrer) sayılı resmi gazetenin https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M5-17.htm linkinde yayımlanmıştır.

Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.