Sirküler

Sirküler No: 2021/007


Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/7)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği'nin  (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/7)yürürlüğe gireceği 01.01.2021 tarihi itibariyle; aşağıda GTİP ve tanımları belirtilen  eşya "Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesine sahip firmalar tarafından yapılabilecek eşya listesi"ne alınmıştır.

2704.00.10.00.00 Taşkömüründen elde edilen kok ve semikok

2704.00.30.00.00 Linyitten elde edilen kok ve semikok

2704.00.90.10.00 Karni kömürü

2704.00.90.90.00 Diğerleri

Tebliğde yer alan geçici maddeye istinaden  2020 yılı içerisinde çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş eşyanın ithalinde 45 gün boyunca (14 Şubat 2021'e kadar) değişiklikler uygulanmayacaktır.
 
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/6) ve  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/23) hükümlerinde herhangibir değişiklik yapılmamıştır.
 

Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.