Sirküler

Sirküler No: 2021/008


İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/1)

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/1) ile "8547.20.00.00.00   GTİPli " Plastik maddelerden izole edici bağlantı parçaları" ve "7211.29.00.10.12    GTİPli "Ağırlık itibariyle yüzde 0,6 veya daha fazla karbon içeren Şeritller" tanımlı ürünler EK:1 listeden çıkarılmıştır. ("8547.20.00.00.00   GTİPli " Plastik maddelerden izole edici bağlantı parçaları" 2021/9 CE Tebliği EK:2'ye alınmıştır.)

2021/1 sayılı TSE Tebliğİ'nde yer alan Geçici 1. maddeye göre;

1/1/2021 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatının, 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatçının talebi halinde, "İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/1" hükümlerine göre sonuçlandırılması, mümkün olabilecektir.

Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.