Sirküler

Sirküler No: 2021/009


“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9)

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9) ile  "8547.20.00.00.00 Plastik maddelerden izole edici bağlantı parçaları,  8431.31.00.00.11 Boyu 1 metre ve üzeri asansör ışık perdesi (boy fotoseli) ve  8536.90.95.00.00 Diğerleri (Yalnızca yarı iletken diskli test ediciler) tanımlı eşya Tebliğin EK:2  kapsamından çıkarılmıştır. Bunlardan 8547.20.00.00.00 Plastik maddelerden izole edici bağlantı parçaları İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/1) EK:1  TSE standardı belirlenen ürünler arasında alınmıştır.

Yine,  8543.70.90.00.19 Diğerleri (yalnız kavitasyon, lipoliz cihazları ile benzeri zayıflama cihazları ile masaj, epilasyon, cilt ve saç bakım cihazları), 9019.10.10.00.11 Cihazlar (yalnız kavitasyon, lipoliz cihazları ile benzeri zayıflama cihazları ile masaj, epilasyon, cilt ve saç bakım cihazları) ve  9019.10.90.00.19 Diğerleri (yalnız kavitasyon, lipoliz cihazları ile benzeri zayıflama cihazları ile masaj, epilasyon, cilt ve saç bakım cihazları) da 2021/9 sayılı CE Tebliği EK:2'den çıkarılmıştır.


CE Tebliğinden çıkarılan ve yukarıda GTİP'leri belirtilen (yalnız kavitasyon, lipoliz cihazları ile benzeri zayıflama cihazları ile masaj, epilasyon, cilt ve saç bakım cihazları) Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/16) EK:1  kapsamına alınmıştır.

2021/9 sayılı CE Tebliğİ'nde yer alan Geçici 1. maddeye göre;

1/1/2021 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatının, 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatçının talebi halinde, “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/9) hükümlerine göre sonuçlandırılması,

Ayrıca, aynı Tebliğin Ek-2’sinde belirtilen, ancak “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/9)’nin Ek-2’sinde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) tebliğ hükümleri uygulanmadan ithali mümkün olabilecektir.

Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.