Sirküler

Sirküler No: 2021/010


Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/25

Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/25)  yürürlüğe girdiği 01.01.2021 tarihi itibariyle aşağıda GTİP ve tanımları belirtilen eşya tebliğ kapsamına alınmıştır.


"6506.10.10.90.00 Diğerleri (plastik koruyucu başlıklar)
6506.10.80.90.00 Diğerleri(Kişisel koruyucu donanımlar hariç)"

1/1/2021 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatının, 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatçının talebi halinde, Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/25) hükümlerine göre sonuçlandırılması,

Ayrıca, aynı Tebliğde belirtilen, ancak Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği'nde (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/25) belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) 2021/25 tebliğ hükümleri uygulanmadan ithali mümkün olabilecektir.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.