Sirküler

Sirküler No: 2021/011


Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/11)

Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/11) yürürlüğe girdiği 01.01.2021  tarihi itibariyle Plastikten mamul koruyucu yüz siperlikleri ile 6307 tarife pozisyonundaki koruyucu yüz maskeleri Tebliğ kapsamına alınırken  6506.10 tarife pozisyonunda sınıflandırılan ve kişisel koruyucu donanım kapsamında olmayan  başlıklar Tebliğ kapsamından çıkarılmıştır.

Tebliğ kapsamına alınan ürünler
3926.90.60.00.00         - - Koruyucu yüz siperliği
6307.90.93.00.00 - - - - - EN 149 standardına uygun FFP maskeler ve 0.3 mikron partikülleri  en az yüzde 80 oranında filtre edebilen diğer maskeler
6307.90.95.00.00 - - - - - Diğer Koruyucu yüz maskeleri

Tebliğ kapsamından çıkarılan ürünler;

6506.10.10.90.00 Diğerleri (KKD olmayanlar)
6506.10.80.90.00 Diğerleri (KKD olmayanlar)
 

Tebliğe eklenen Geçici madde uyarınca;

 1/1/2021 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatçının talebi halinde, Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/11)’ne göre sonuçlandırılacaktır.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.