Sirküler

Sirküler No: 2021/012


Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/16)

01.01.2021 tarihi itibariyle Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/16) kapsamına alınmıştır.

8543.70.90.00.19 Diğerleri (kavitasyon,  lipoliz ve tıbbi cihaz niteliği olan  benzeri ürünler)
9018.31.10.00.00 Plastik maddelerden olanlar
9018.31.90.00.00 Diğerleri
9018.32.10.00.00 Metalden boru şeklinde iğneler
9019.10.10.00.11 Cihazlar (kavitasyon, lipoliz ve tıbbi cihaz niteliği olan benzeri ürünler)
9019.10.90.00.19 Diğerleri (kavitasyon, lipoliz ve tıbbi cihaz niteliği olan benzeri ürünler)
9018.39.00.00.00 Diğerleri
9019.20.10.00.00 Mekanik ventilasyon cihazı (İnvaziv) (yalnız oksijen konsantratörleri/oksijen terapi cihazları/oksijen yoğunlaştırıcılar)
9019.20.20.00.00 Mekanik ventilasyon cihazı (İnvaziv olmayan) (yalnız oksijen konsantratörleri/oksijen terapi cihazları/oksijen yoğunlaştırıcılar)
9019.20.90.00.00 Diğerleri, aksam, parça ve aksesuarları dahil (yalnız oksijen konsantratörleri/oksijen terapi cihazları/oksijen yoğunlaştırıcılar)

Geçiş süreci ile ilgili olarak Tebliğe aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 1/1/2021 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), ithalatçının talebi halinde, Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/16)’ne göre sonuçlandırılır.
(2) Bu Tebliğin hükümleri, bu Tebliğin Ek-1’inde belirtilen, ancak Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/16)’nin Ek-1’inde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmaz. Bu fıkra, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler nedeniyle farklılaşan GTİP’ler için uygulanmaz.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.