Sirküler

Sirküler No: 2021/013


Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/4)

01.01.2021 tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/4) kapsamına aşağıdaki ürünler eklenerek,  bu maddelerin ithalatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nca düzenlenecek Kontrol Belgesi ibrazı gerekecektir.
2918.30.00.00.17 Metil alfa-fenilasetoasetat (MAPA)
2933.59.95.00.24 1-(2,3-dichlorophenyl)-piperazine
2933.59.95.00.28 Piperazinin diğer tuz ve türevleri
Tebliğde  bulunan geçici maddeye istinaden  2020 yılı içerisinde çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş eşyanın ithalinde 45 gün boyunca (14 Şubat 2021'e kadar) ithali mümkün olabilecektir.

İlgili Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M4-3.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.